We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@kapsalon-anja.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil voor te leggen aan een door ondernemer voorgestelde klachtencommissie. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op https://ec.europa.eu/odr . Wanneer u uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie." 

Klachten moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.

Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door  ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Bij klachten dient u zich allereerst tot ons te wenden, bij voorkeur via e-mail. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/odr).