Privacyverklaring van Kapsalon Anja en Schoonheidssalon Anja
 
Kapsalon Anja gevestigd aan Markt 11-A 4641HP Ossendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
Kapsalon Anja, Markt 11-A, 4641 HP Ossendrecht
Telefoon: +31164672303                                
Email-adres: info@kapsalon-anja.nl
Inschrijfnummer KvK: 20057892 
BTW  ID: NL001176172B38

Website: http://www.kapsalon-anja.nl
 
Jean Graat is de Functionaris Gegevensbescherming van Kapsalon Anja en Schoonheidssalon Anja. Hij is te bereiken via info@kapsalon-anja.nl 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Kapsalon Anja verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 •   Voor- en achternaam
 •  Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kapsalon-anja.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Kapsalon Anja verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:·        
Het afhandelen van uw betaling·        
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder·        
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren·        
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten·        
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken·        
Om goederen en diensten bij u af te leveren·        
Kapsalon Anja analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.·        
Kapsalon Anja verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Kapsalon Anja neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kapsalon Anja en Schoonheidssalon Anja) tussen zit. Kapsalon Anja en Schoonheidssalon Anja gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 • Planetzelf Salonautomatisering voor de verwerking van afspraken en het afrekenen van aankopen in de salon. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Planetzelf opgeslagen op de servers in Nederland. Lees het privacybeleid van Planetzelf voor meer informatie. 
 • Novosite Sitebuilder voor het beheren van onze website en onze webwinkel: http://www.kapsalon-anja.nl. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Novosite opgeslagen op de servers in Nederland. Lees het privacybeleid van Novosite voor meer informatie. 
 • Mollie voor het verwerken van uw betaling van uw aankopen via Ideal. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Mollie opgeslagen op de servers in Nederland. Lees het privacybeleid van Mollie voor meer informatie. 
 • Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe efficiënt de Adwords-advertenties van Kapsalon Anja en Schoonheidssalon Anja bij Google zoekresultaten zijn.

  De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten.
  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website van Kapsalon Anja te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
  Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan. 
Delen van persoonsgegevens met derden
Kapsalon Anja verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Anja's Kapsalon en Schoonheidssalon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Kapsalon Anja bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.  
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kapsalon Anja gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@kapsalon-anja.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Anja's Kapsalon en Schoonheidssalon zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Anja's Kapsalon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kapsalon Anja neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kapsalon Anja maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Kapsalon Anja verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Kapsalon Anja via info@kapsalon-anja.nl 
 
Wijzigingen
Kapsalon Anja behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Kapsalon Anja. 

Kapsalon Anja  2021